Prowadzenie dialogu z interesariuszami to dzisiaj konieczność dla przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych. To niezbędny element tworzenia strategii i wdrażania dobrych praktyk. Dialog zakłada zaproszenie różnych grup do rozmowy i stworzenie im przestrzeni do swobodnego wypowiedzenia swojej opinii, ale przynosi firmie wymierne korzyści.

Najpierw należy trafnie zidentyfikować interesariuszy, określić ich siłę oddziaływania i znaczenie dla przedsiębiorstwa. Potem ustala się ich oczekiwania. Warto zwrócić uwagę, że prowadzenie dialogu z kluczowymi interesariuszami powinno odbywać się systematycznie z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych. Istotna jest także otwartość na informacje zwrotne, które często okazują się wartościowe i mają wpływ na powodzenie biznesu. Dialog może być trudny i wymagający, ale właśnie dlatego proces ten trzeba odpowiednio zaplanować. Poznanie rożnych opinii pozwala lepiej zaplanować aktywności i odpowiedzieć na realne potrzeby i wyzwania otoczenia.
Obecnie większość dużych firm działających na rynku polskim zauważa potrzebę dialogu z interesariuszami, niestety niewiele z nich go prowadzi. Do tej pory w Polsce nie istniał standard sformalizowanego dialogu z interesariuszami. Badanie Panel Dialogu z Interesariuszami jest propozycją wypełnienia tej luki i zaoferowania profesjonalnego narzędzia dialogu z interesariuszami firmy.